ความแตกต่างระหว่าง ETF กับ กองทุนเปิด (LTF/RMF)


ความแตกต่างระหว่าง ETF และ กองทุนเปิด
ความแตกต่าง
ETF
กองทุนเปิด
ราคา
ตลอดเวลาทำการ
สิ้นวันทำการ
การซื้อขาย
ไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น
ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง
อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน
ช่องทางการซื้อขาย
โบรกเกอร์
บลจ. หรือ ตัวแทนจำหน่าย
การขายชอร์ต
ได้
ไม่ได้
การส่งคำสั่ง Limit Order
ได้
ไม่ได้
การซื้อด้วยบัญชีมาร์จิ้น
ได้
ไม่ได้
ค่าธรรมเนียมการบริหาร
ต่ำ
ต่ำ – ปานกลาง
การซื้อขายแบบ Active
ง่ายและสะดวก
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

http://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=526191&Ntype=4

Advertisements