ความแตกต่างระหว่าง Get กับ Post


<form id=”form1″ runat=”server” method=”post”>
<form id=”form1″ runat=”server” method=”get”>
Get ส่งผ่าน URL(QueryString) ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องความยาว แต่สามารถเพิ่มได้ถ้าไม่ได้เพิ่มมีโอกาสเจอ error ตามนี้
The length of the query string for this request exceeds the configured  maxQueryStringLength value.

เพราะว่าต้องกำหนดค่า Maximun Data Sent ใน web config
ตาม link นี้

Post ส่งผ่าน Http Body 


GET:  Default
1) Data is appended to the URL(QueryString)
2) Data is not secret.(Can be seen by anyone) 
3) It is a single call system 
4) Maximum data that can be sent is 256. 
5) Data transmission is faster 
6) This is the default method for many browsers 

POST: 
1) Data is not appended to the URL but sent as part of Http Body.
2) Data is Secret 
3) It is a two call system. 
4) There is no Limit on the amount of data.That is characters any amount of data can be sent. 
5) Data transmission is comparatively slow. 
6) No default and should be Explicitly specified.ref http://forums.asp.net/t/1796310.aspx/1


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s